Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

כשאתם אומרים חדשנות למה אתם מתכוונים


בתשע השנים בהן אנחנו יועצים בנושא החדשנות לארגונים נתקלנו בעשרות הגדרות לחדשנות, חלקן מתייחסות לתוצר, חלקן לתהליך, ואחרות, לתועלות. עם השנים גיבשנו את ההגדרה הבאה:ה

חדשנות בארגונים היא תהליך של שינוי מכוון שנועד ליצור ערך, יתרון

.תחרותי ורווחיות על ידי ניצול הזדמנויות

שינוי – חדשנות משמעה שינוי. שינוי זה בא לידי ביטוי בתחומי ובהיקפי החדשנות: דהיינו, הוא מתקיים בתחומים שונים: מוצר, שירות, תהליכי עבודה או מודל עסקי. ובכל אחד מהתחומים, השינוי מתבצע בהיקף שנע בין שיפור הקיים לבין יצירת חדש.0

השינוי הוא מכוון – זהו תהליך מנוהל! שנמצא בהלימה עם האסטרטגיה העסקית, תוך התייחסות לתרבות הארגונית ועיצוב תהליכי עבודה ייעודיים לחדשנות.0 עליו להביא ערך לכמה שיותר בעלי עניין, מהחברה בכללותה, דרך הלקוח, לעובדי הארגון ולבעלי המניות.0

ניצול הזדמנויות – על מנת לזהות הזדמנויות נדרש הלך רוח של ערנות, סקרנות, התעניינות, אוריינטציית שוק, היכרות עם הלקוחות ויכולת לחבר בין תחומים שלכאורה לא קשורים. הלך הרוח הזה הוא נלמד וניתן להפוך אותו לחלק אינטגרלי של תהליכי החשיבה והעבודה של העובדים בדרגים שונים.0

הגדרה זו של החדשנות כוללת הן את תוצריה והן את התנאים שאפשרו את קידומה ועולה ממנה שעל מנת להצליח, חדשנות ארגונית צריכה להיות מנוהלת בדומה לתהליכים אסטרטגים אחרים בארגון, עם מטרות, מדדים, תקציבים ייעודיים והכשרות מקצועיות בדרגים השונים. הצעד הראשון להפיכת החדשנות לתהליך מנוהל הוא להגדיר מטרות ומדדים (נושא לפוסט נפרד). הצעד השני הוא להגדיר מי בארגון אחראי על הובלת תהליכי החדשנות: מאיזה דרג ניהולי והאם מדובר באדם אחד או בצוות פרופ' דהשאמפס מהרווארד יצר ייצוג גרפי שמתאר את מגוון האפשרויות להובלת חדשנות בארגונים:0

מהניסיון שלנו, השילוב המומלץ הוא מינוי של מנהל חדשנות מדרג מנהלי הביניים שמדווח לאחד הסמנכ"לים. בחלק מהארגונים, זהו סמנכ"ל אסטרטגיה, באחרים – מו"פ. בתור התחלה, ברב הארגונים נעשית הובלת החדשנות במקביל לתפקיד נוסף. בשל העומס (הגדול גם ככה...) רצוי למנות רק מי שמתלהב מהתפקיד, מחויב ללמידה ומבין את המורכבות הכרוכה בו. הגדרות התפקיד של מנהל החדשנות משתנות מארגון לארגון, ויש מקום משמעותי למנהל החדשנות לעצב את הקווים המנחים של עבודתו. אם זאת, חשוב לזכור שמנהל חדשנות עוסק יותר ב"איך" מאשר ב"מה".0

ישנם ארגונים שבוחרים למנות צוות חדשנות. במקרה זה, מומלץ שהצוות יהיה מגוון הן מבחינת נציגות לחטיבות המקצועיות השונות והן מנציגות של המטה: אסטרטגיה, כספים, משאבי אנוש ותקשורת פנים ארגונית. מבחינת מיומנויות של חברי הצוות, רצוי שיהיו אלה עובדים בעלי יכולות אנליטיות, תכנון, מנהיגות, הובלת תהליכי שינוי ותקשורת בין אישית טובה. בנוסף, חשוב שיהיו אלה עובדים שמוערכים מבחינה מקצועית ואהודים ברמה האישית, שמקושרים שמכירים היטב את הארגון, והארגון מכיר אותם.0

בשנים האחרונות היה לנו העונג לעבוד הן עם מנהלי חדשנות והן עם צוותי חדשנות בארגונים מובילים במשק. את חלקם ליווינו בעיצוב תהליכים ובניית ממדים, אחרים, בבניית מערך הכשרות וסדנאות לדרגים שונים בארגון – בכל אחד מהמקרים פגשנו אנשים שהובילו תהליכי שינוי משמעותיים, התגברו על בירוקרטיות ארגוניות וראו בעשייה שלהם אתגר מקצועי ואישי. תענוג!0


©2021 by wiscom