Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

חמשת החוליות בשרשרת החדשנות


בתערוכה "מהבטן" יוצרת האמנית נירית לבב פקר קסמים מחלקי אופניים, בעיקר משרשראות. העבודות שלה "נשארו" איתי הרבה אחרי שיצאתי מהביקור בתערוכה (המצוינת!) והדימוי של שרשראות היווה עבורי השראה להתייחס לתהליך החדשנות בארגונים באל חוליות בשרשרת. למה הכוונה?ס

במהלך העבודה שלנו אנחנו פוגשים עשרות ארגונים ונוכחנו שבכל אחד

מהם מקודמת חדשנות ברמה זו או אחרת – בחלקם, מתמקדים במציאת דרכים לשיפור תמידי, באחרים – מחפשים רעיונות שיפתחו בפני הארגון שווקים חדשים. בהרבה מהמקרים מלווה העשייה החדשנית בתחושה שניתן היה להפיק תוצאות טובות יותר מהתהליך – להגיע לכמות גדולה יותר של רעיונות איכותיים, ליישם אחוז גדול יותר מהרעיונות שזוהו כבעלי X.פוטנציאל ולהצליח לתרגם יותר רעיונות לאפיקי רווח משמעותי

הדרך לשפר את שביעות הרצון מתוצרי החדשנות בארגון היא לראות בחדשנות תהליך שבנוי מחמישה שלבים שמשפיעים ומושפעים אחד מהשני. כל אחד מהשלבים מהווה "חוליה בשרשרת". הגורם לתוצרים לא מספקים נעוץ בכך שאחת מהחוליות (או יותר) לא מטופלת כראוי מה שהופך אותה ל"חוליה החלשה".ת

בטבלה מפורטים מהם אותם שלבים ואיך יודעים מי מהם מהווה החוליה החלשה בארגון

החדשות הטובות הן, שכל חוליה חלשה ניתן לחזק ובכך לשפר משמעותית את ביצועי החדשנות בארגון. לשם כך בנינו מערך של סדנאות והכשרות לטיפול ייעודי בכל אחת מהחוליות החלשות – הסדנאות מותאמות לדרגים שונים בארגון ומשלבות בין למידה, תרגול והתנסות תוך התאמת התכנים לעולמות העסקיים בהם פועל הארגון. כל שנדרש הוא להתבונן בשלבים, לזהות את החוליה החלשה ולבחון ביחד את תמהיל הסדנאות שייתן לה

X.מענה

ולמי שעדיין לא ביקר בתערוכה שמציגה בנמל יפו – מומלץ!ס