March 4, 2019

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Recent Posts

May 29, 2018

בתשע  השנים  בהן  אנחנו  יועצים  בנושא  החדשנות  לארגונים נתקלנו בעשרות הגדרות לחדשנות, חלקן מתייחסות לתוצר, חלקן לתהליך, ואחרות, לתועלות. עם השנים גיבשנו את ההגדרה הבאה:ה

חדשנות בארגונים היא תהליך של שינוי מכוון שנועד ליצור ערך, יתרון

.תחרו...

October 24, 2017

בתערוכה "מהבטן" יוצרת האמנית נירית לבב פקר קסמים מחלקי אופניים, בעיקר משרשראות. העבודות שלה "נשארו" איתי הרבה אחרי שיצאתי  מהביקור בתערוכה (המצוינת!) והדימוי של שרשראות היווה עבורי השראה להתייחס לתהליך החדשנות בארגונים באל חוליות בשרשרת. למה הכוונה?ס

במהלך העבודה שלנו א...

September 27, 2017

רגע לפני שנצלול לנושא האמבידקסטריות, קצת רקע עלי: את החברה הקמתי לפני 8 שנים בעקבות עבודת הדוקטורט שלי, שהתחילה עם חקר נושא האינטליגנציה הקולקטיבית בארגונים ותרומתה לחדשנות, והמשיכה לחקר התפשטות של מידע ברשתות חברתיות. שני התחומים עניינו אותי באותה מידה והדרך האידיאלית...

Please reload

©2017 by wiscom